Info om Seljord kommune

Hytteforeningens høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel:

Høringsuttalelse vedr. Kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2029 og Handlingsplan  2018-2021

Grimås Hytteforening er ikke en av høringsinstansene, men ønsker likevel å gi et innspill til forslaget til kommuneplan.

I Seljord er det nesten like mange hytter som eneboliger; 1 411 hytter og 1 443 eneboliger (2017 tall fra SSB).  Det er sikkert flere hyttelag/-foreninger i kommunen.

«Hyttefolk er nyttefolk» - en potensiell ressurs for vertskommunene, men vi kan dessverre ikke se at disse er nevnt i noen sammenheng i kommuneplanen. (Det eneste stedet vi har sett dem nevnt, er i diskusjonen vedr eiendomsavgift.)

Hyttefolk er gode ambassadører for hyttekommunen

Mange hytteeiere har både interesse, kompetanse og vilje til aktiv deltakelse innenfor en rekke områder i hyttekommunen viser bl.a. en rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Vinje, Tinn og Telemark fylkeskommune i fjellregionsamarbeidet. 

Hyttefolk er interessert i kommunen og føler mer tilhørighet utover en feriegjest. Hytta er «vårt andre hjem» og mange deltar aktivt i mange kulturarrangement, temakvelder, lokalhistorie, mat- og matkultur og er dessuten gode kunder når det gjelder dagligvarebutikker, byggvare, sportsbutikker,  hytteutstyr og spisesteder.

Hyttefolk framsnakker oftest sin hyttekommune. De blir godt kjent og tar med seg gjester og viser fram Sjøormtårn, gallerier, festivaler, kirken, Granvin, hotellet, restauranter, kafeer osv, De er gode brukere av kommunens kultur- og fritidskvaliteter.

Det kan være et stort potensiale – en vinn/vinn situasjon - i å inkludere sitt hyttefolk i kommunens utviklingsarbeid og kanskje spesielt Seljord med visjon – det gode vertskap – sitat:  «Det å møte kvarandre med openheit, med ei inkluderande grunnhaldning og vilje til å lyfte saman, viser seg gjennom dugnadsånd, pågangsmot, rike tradisjoner og stoltheit hjå innbyggjarane. Det er med på å definere kommunen sitt omdømme og folk sine positive relasjonar til kommunen.»

Grimås Hytteforening representerer i underkant av 50 hytteeierne i området.  Hytteforeningen har de siste årene gjort en stor jobb med rydding, skilting og satt opp nye karttavler i området med tilskudd fra Gjensidigestiftelsens merkeprosjekt. Hytteforeningen har et eget sti- og løypelag med flg. oppgaver:

-          Holde bruer, skiløyper og bakke i orden om sommeren.

-          Skaffe midler til løypekjøring og kjøre løyper om vinteren.

-          Kontakt med andre løypelag på Lifjell.

-          Kontakt med grunneierne.

-          Kontakt med kommunen.

-          Informere om tilbud.

-          Innkalle til dugnad bl.a. på FB og oppslagstavla på parkeringsplassen.

I vinter skal vi sette opp en gapahuk ved parkeringsplassen og det skal lages en prøvetrase fra parkeringsplassen ned til Grunningsdalen (avhengig av tillatelse fra grunneierne).

Hytteforeninger er frivillige som bidrar positivt i kommunen med tilrettelegging for økt friluftsliv, til glede også for andre besøkende i hytteområdet bl.a. innbyggerne i Seljord.

Hytteforeningen har interesser på flere temaer innen kommuneplanen, bl.a. handlingsplanens tiltak  1.3.8.3 Aktivt arbeid for utvikling av breiband og mobilnett for heile kommunen, mål 2.3. Seljord skal leggje til rette for meiningsfulle kultur- og fritidsaktivitetar for alle., strategi 2.4.2. at sentrum og grender spelar kvarandre gode og at frivillig arbeid i lokale lag og organisasjonar har gode vilkår og held fram med sitt viktige arbeid for å gje gode opplevingar til alle aldersgrupper.

Grimås Hytteforening ønsker samhandling med kommunen og spiller inn flg. til kommuneplanen:

  1. 1.      Sti- og løypeplan

Hytteforeningen ber om at kommunen tar inn i sitt planverk, utarbeiding av en sti- og løypeplan i samarbeid med frivillig sektor, herunder også hyttelag/-foreninger.

 

  1. 2.      Møteplass – fysisk og digital

Hytteforeningen oppfordrer kommunen til å ta initiativ til samarbeid mellom hyttefolk og lokalbefolkningen, kommunen og andre aktuelle frivillige organisasjoner.

 

Med vennlig hilsen

Grimås Hytteforening v/leder

 

Anne Karin Andersen

Luksefjellvn. 467, 3721 Skien
Tlf. 480 75 963

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden