Standard side

Årsberetning 2017

ÅRSBERETNING - GRIMÅS HYTTEFORENING 2017
STYRET HAR i 2017 BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER:
 
Leder Anne Karin Andersen
Kasserer Frode Pedersen - fungerende etter at Harald Oredalen som ble valgt i 2017 trakk seg. Atle Rui har i 2018 sagt seg villig til å gå inn som kasserer fram til årsmøte
Sekretær Bente Nilsen
Styremedlem Fred Olav Svartdal
Styremedlem Ronny Belaska
Styremedlem Øystein Dale – styrets representant i Veglaget og ansvarlig løypekjøring i vårt område.
 
VALGKOMITE:
Julianne Dyrland
Atle Rui
 
Hytteforeningen teller pr.d.d. 42 betalende medlemmer. 25 har betalt til løypekjøring.
 
I ÅRET SOM HAR GÅTT HAR STYRET HATT FØLGENDE AKTIVITETER:
 Årsmøte i Hytteforeningen på påskeaften med Quiz
 4 styremøter 2. og 29.jun, 13.oktober 2017 og 23.febr 2018.
 Eget «Gapahukmøte» 5.januar 2018
 Møte med repr fra Veglaget 7.august 2017 vedr Jordskiftesaken
 Deltakelse i veglagets årsmøte
 
Årets dugnad 2.september 2017 hadde det nyopprettede sti- og løypelaget ansvar for.
 
STYRET HAR ARBEIDET SPESIELT MED FØLGENDE SAKER:
 Vegsaken
 Opprettelse av eget sti- og løypelag
 Gapahuk
 Løypekjøring inn Grunningsdalen til Slåkja
 Høringsuttalelse til Seljords kommuneplan
 Registrering av hytteforening og løypelaget i Brønnøysundregisteret
 
1. VEGSAKEN Årsmøtevedtak i Grimås Hytteforening 2017 ønsket å ta opp ny dialog med Veglaget for å prøve å enes om en fordelingsnøkkel. I etterkant av årsmøtet og etter at vi hadde tatt den første kontakten om et slikt møte, ble vi via Øvre Telemark Jordskifterett gjort kjent med at to av hytteeierne på Grimås hadde levert inn krav om jordskiftesak. Veglaget og hytteforeningen ble likevel enige om at det var greit å ta et møte, bl.a. fordi det var valgt ny leder i Veglaget. Veglaget må gjøre et forarbeid til første møtet med Jordskifteretten. Konklusjonen fra møtet var at dersom Veglaget finner det aktuelt å diskutere dette nærmere med hytteforeningen, så tar Veglaget kontakt med oss. Hytteforeningen har ikke hørt noe fra Veglaget.
 
2. OPPRETTELSE AV EGET STI- OG LØYPELAG – GRIMÅS LØYPELAG Eget løypelag er opprettet fordi det er enklere å få tilskudd til et sti- og løypelag enn til en hytteforening. Inntil videre fungerer dette slik:
 Dag Willy Mæland fungerer som leder – hovedansvar sponsormidler
 Øystein Dale hovedansvar for løypekjøring Grimås løypelag arbeider for å få til turveier og skiløyper med utgangspunkt fra Grimås. Løypelagets intensjon er at flest mulig bruker løypene, både hyttefolk og fastboende. Det er opprettet egen facebookside som gir fortløpende oppdateringer når skiløypene er nyoppkjørte.
Hovedoppgavene til sti- og løypelaget:
- Holde bruer, løyper og bakke i orden om sommeren.
- Skaffe midler til løypekjøring og kjøre løyper om vinteren.
- Kontakt med andre løypelag på Lifjell.
- Kontakt med grunneierne.
- Kontakt med kommunen.
- Informere om tilbud.
- Innkalle til dugnad bl.a. på FB og oppslagstavla på parkeringsplassen.
Det blir pr dd oppkjørt slike løyper i vårt område:
 Tjorburunden – 5 km + rundløypa Tjorbu 2 km (skuter Øystein Dale)
 Grimås – Hollane 14 km (tråkkemaskin v/Nils Arne Folkestad, vedlikehold skuter Øystein Dale)
 Grimås – Slåka 7 km (skuter - samarbeid Øystein Dale og Karl Flatland) Dette er en prøveordning vinteren 2018
 Rundløype 3 km med utgangspunkt fra bålplassen/nederste del av slålomløypa (skuter Øystein Dale)
Løypelaget disponerer/har økonomisk ansvar for løypekontoen. Det rapporteres for aktivitet og økonomi på hytteforeningens årsmøter. Formelt sett bør årsmøtet gi sin tilslutning til dette, samt til skissert økonomiansvar og arbeidsoppgaver.
 
3. GAPAHUK Hytteforeningen og styret har lenge syslet med tanken om en gapahuk i nærheten av parkeringen. Da vi i høst fikk tilbud fra Magne Reinstaul om honved til gapahuk, satte det fart i prosjektet. Fred-Olav fikk hovedansvar for å arbeide med dette og har med seg Ronny på laget. På møte 5.januar i gapahuken nede i svingen, møtte 10 stk, inkl. Vemund Reinstaul som har tegnet denne gapahuken. Han har sagt seg villig til å ha overordnet prosjektansvar for vårt prosjekt med dugnadsbidrag fra hytteforeningen. Vi ønsker en gapahuk på tilsvarende størrelse, men med enklere tak. Gapahuken skal være til alment bruk og selvfølgelig samlingssted for våre årsmøter, dugnadssamlinger mm.
Det er laget et budsjettoverslag over prosjektet, dugnadsplan mv. for orientering og vedtak på årsmøtet.
 
4. DUGNAD På årets dugnad møtte 11 stk smått og stort. Ny trase for skiløype ble ryddet for å unngå den første bratte bakken og det ble ryddet endel i enden av parkeringsplassen og oppover «slalomløypa». Det er kjørt opp og montert benker ved Tvitjennene. Det gjenstår fortsatt noen få skilt som skal inn på fjellet.
Plakat på parkeringsplassen, samt Facebook ble brukt for å minne om dugnaden. Vi når nok ikke alle med det, men alle er i utgangspunktet orientert på årsmøtet og referat fra dette
 
5. REGISTRERING I BRØNNØYSUNDREGISTERET Både hytteforeningen og løypelaget er nå registrert i Brønnøysundregisteret. Det er en forutsetning fra de fleste for eventuelt utbetaling av tilskudd/sponsorer.
 
6. HØRINGSUTTALELSE TIL SELJORD KOMMUNE Hytteforeningen har sendt en høringsuttalelse Kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2029 og Handlingsplan 2018-2021der det spesielt pekes på følgende:
 
«Grimås Hytteforening ønsker samhandling med kommunen og spiller inn flg. til kommuneplanen:
 
* Sti- og løypeplan Hytteforeningen ber om at kommunen tar inn i sitt planverk, utarbeiding av en sti- og løypeplan i samarbeid med frivillig sektor, herunder også hyttelag/-foreninger.
 
* Møteplass – fysisk og digital Hytteforeningen oppfordrer kommunen til å ta initiativ til samarbeid mellom hyttefolk og lokalbefolkningen, kommunen og andre aktuelle frivillige organisasjoner. 
 
7. MEDLEMMER OG ØKONOMI Økonomien er god og vi har eventuelt mulighet til å legge noen midler til en gapahuk dersom årsmøtet er enig i det.
Styret vil oppfordre hytteeiere både til å være medlemmer av hytteforening og som sti- og løypebrukere betale til løypekontoen.
 
Styret vil oppfordre hytteeiere både til å være medlemmer av hytteforening og som sti- og løypebrukere betale til løypekontoen.
 
 
Anne Karin Andersen - leder Grimås Hytteforening
 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden