Årsberetning 2016

ÅRSBERETNING -  GRIMÅS HYTTEFORENING 2016

  

STYRET HAR i 2015 BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER:

Leder Anne Karin Andersen

Kasserer Frode Pedersen

Sekretær Carol N Rasmussen

Styremedlem Fred Olav Svartdal - facebookansvarlig

Styremedlem Øystein Dale – styrets representant i Veglaget som observatør og ansvarlig løypekjøring i vårt område, samt kontaktperson med de andre løypelagene på Lifjell

Styremedlem Ronny Belaska

 

VALGKOMITE:

 Julianne Dyrland

Atle Rui

 I tillegg til styret har Dag-Willy påtatt seg ansvar for innhenting av sponsormidler og tilskudd til løypekjøring, samt for påskequizen.

Torbjørn Steinhaug har gjort en stor jobb i forbindelse med arbeidet med vegsaken.

 Hytteforeningen teller pr.d.d. 46 betalende medlemmer.

 

I ÅRET SOM HAR GÅTT HAR STYRET HATT FØLGENDE AKTIVITETER:

 • Årsmøte i Hytteforeningen på påskeaften med Quiz
 • 3 styremøter  25.april og 17.sept. 2015 og 26.februar 2016
  Magne Reinstaul og Ivan Mogen har vært tilstede på 2 av møtene
 • Felles styremøte med Veglaget/Grunningsdalvegen 28.mai
 • Arrangert 2 dugnader 6.juni/pinseaften og 5.september
 • Deltakelse i veglagets årsmøte

 

STYRET HAR ARBEIDET SPESIELT MED FØLGENDE SAKER:

 • Vegsaken – fordelingsnøkkel
 • Gjensidiges merkeprosjekt

  

 1. 1.      VEGSAKEN - FORDELINGSNØKKEL

Rett etter årsmøtet i fjor, tok styret initiativ til et fellesmøte med Veglaget.  De var positive og på møtet 28.mai på Sundbarm kraftverk møtte leder og styrets representant fra hyttestyret, samt Torbjørn Steinhaug og Hans Tore Solberg.  Fra Veglagets styre møtte 3 stk samt Magne Reinstaul og Oddvar Hilde. 

Det ble bestemt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 2 fra Veglaget (Oddvar Hilde og Magne Reinstaul)  og 2 fra Hytteforeningen (Øystein Dale og Torbjørn Steinhaug).

Det ble også bestemt å kontakte Øvre Telemark Jordskifterett for et møte for å få innblikk i hvordan det arbeides med fordelingsspørsmål.

Arbeidsgruppa har nedlagt et stort arbeid og endelig forslag var ferdig 1.september. Dette er en dynamisk modell, gjennomarbeidet i samarbeid med Veglagets representanter og med veiledning fra Jordskifteretten.

Målet var at dette skulle behandles i de respektive styrene og gjelde fra 2016.

Hyttestyret har behandlet forslaget i møte 17.september og det ble tatt opp igjen på møte 26.februar. Styret i Veglaget hadde ikke satt denne opp som egen sak til sitt årsmøte 1.mars. har ikke behandlet dette som egen sak ennå.

De ble i møtet meddelt at hyttestyret mener at denne legges til grunn som framtidig beregninger av vegavgiften.  Hyttestyret ellers vil ta saken til Jordskifte.

 

 1. 2.      MERKING AV LØYPER OG STIER - KARTTAVLER

Hytteforeningen søkte i 2014 sammen med Seljord turlag  Gjensidigstiftelsens nasjonale turskiltprosjekt om tilskudd og fikk kr. 30.000,- til merking av løyper og til informasjonsskilt. Det er levert sluttrapport og sluttregnskap for prosjektet og kr. 30.000 er nå utbetalt.

Resultatet er slik:

 • GPS merking av 2 løyper – til Grimaren og til Røysdalsnuten
 • Innkjøpt 5 karttavler og monteringsutstyr  – 1 stor og 4 mindre. 3 er montert, 2 gjenstår ved Holmevann og Tjorbu.
 • Innkjøpt 20 nye retningsskilt og monteringsutstyr – ingen montert

 

 1. 3.      DUGNADER

Vi har hatt 2 dugnader – en «førdugnad» på pinseaften fordi det var flere som melte at de ikke kunne på hoveddugnaden 5.september. Det har vært både rydding av stier, reparasjon og forlengelse av brua ved Deilebekken, samt montering av karttavler. De som har møtt (hhv 10 og 9 stk med smått og stort) har jobbet godt i til dels dårlig vær.

Det er også i 2016 bestemt 2 dugnader for å få montert resten av karttavler og skilt.

Disse blir 28.mai og 3.september.

 

 1. 4.      MEDLEMMER OG ØKONOMI

Økonomien er stabil, men styret oppfordrer alle hytteeiere både til å være medlemmer av hytteforening – kr. 200 pr år og løypebrukere til å betale inn frivillig beløp til løypekjøring – også kr 200 pr år.

  

 1. 5.      SPONSORER

Dag Willy Mæland har gjort en flott jobb med å skaffe sponsorer. Stort sett har de samme firmaene som har sponset oss tidligere (Expert og Intersport Seljord, Sønstebøtunet og Brukås Sport i Bø, Skorve Entreprenør og Hollane) også bidratt i 2015 med  4.500 – 2.000 kroner. Dessuten får vi hvert år fra Seljord kommune og Seljord Turlag kr. 4.500,- fra hver. Det gir oss mulighet til å få kjørt opp skiløype innover til Hollane flere ganger i løpet av vintersesongen, minst 5-6 turer i perioden vinterferien til og med påska.  Hver tur over fjellet koster kr. 4.500.

  

 1. 6.      SKILT FOR Å MINNE OM SYNLIG OBLAT

De sist årsmøtene har det blitt mye snakk om oblater, kontroll og parkeringsbøter.  Det er nå laget skilt som vil bli satt opp på parkeringsplassen med påminning om synlig oblat i bilen.

  

 1. 7.      REGULERING AV FESTEAVGIFTER OG TAKSERING

Det er 6 forskjellig festekontrakttyper i området og dette kan gi ulike utslag i forhold til regulering av festeavgiftene.  Styret får stadig henvendelser om dette og er orientert av grunneier om prosessene som pågår.  Styret kan imidlertid ikke være noen aktiv part i dette. Det er en avtale mellom grunneier og fester.

 

 1. 8.      SOMMERVEI TIL DELER AV HYTTEFELTET

Noen av hytteeierne har forespurt om mulighetene for å lage en sommervei et stykke opp i terrenget. Styret har tatt opp saken i møte der både Ivan Mogen og Magne Reinstaul var tilstede.  Magne er positiv til dette om hytteeierne ønsker å investere i det.
Det bør eventuelt legges rør i grunnen slik at det tas høyde for eventuelle framtidige muligheter som strøm mv.  Vest-Telemark Kraft har snakket om å montere en kommunikasjonsmast ved parkeringsplassen og da kommer det eventuelt strøm dit.

Det ble bestemt at Ivan sammen med Atle Rui tegner inn noen mulige løsninger på kart og at interessen for dette luftes på årsmøtet.

  

 1. 9.      KOMMUNIKASJON MED MEDLEMMENE  

Hytteforeningen har både en nettside og en facebookside.  Nettsiden har det siste året dessverre ikke vært oppdatert. Facebooksiden ser imidlertid ut til å være ganske hyppig i bruk av medlemmene.  

Siden det ikke er noen i styret som finner å kunne bruke tid på nettsiden, vil den måtte legges ned.

Veldig mange har e-postadresser som vi kan bruk for kommunikasjon, men disse listene er p.t. ikke helt oppdatert.  Det er også en oppgave som det ikke har vært folk til å gjøre i styret.   Denne vil vi prøve å få ajourført snarest.

 

Anne Karin Andersen

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden