Årsberetning 2018

GRIMÅS HYTTEFORENING, Seljord

www.grimashytteforening.com

facebook: Grimås Hytteforening og Grimås løypelag

ÅRSBERETNING -  GRIMÅS HYTTEFORENING 2018

  

STYRET HAR i 2018 BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER:

Leder Anne Karin Andersen

Kasserer Atle Rui

Sekretær Bente Nilsen

Styremedlem Fred Olav Svartdal

Styremedlem Ronny Belaska

Styremedlem Julianne Dyrland – repr til Veglagets årsmøter

 

VALGKOMITE:

Helge Siljan - leder

Frode Pedersen (kontaktperson)

Hytteforeningen har 37 betalende medlemmer i 2018.

I ÅRET SOM HAR GÅTT HAR STYRET HATT FØLGENDE AKTIVITETER:

 • Årsmøte i Hytteforeningen på påskeaften 2018 med quiz
 • 5 styremøter 22.05.,28.08., 24.10.2018 og 16.02.19, samt 20.04./formøte til årsmøtet.
 • Deltatt på dugnad i regi av Løypelaget 01.09.18.
 • Familiearrangement med grilling og quiz 25.08.18.
 • Deltakelse på møte og befaring med Jordskifteretten 16.10.18.
 • Deltakelse på Veglagets årsmøte 08.04.2019

 

STYRET HAR ARBEIDET MED FØLGENDE SAKER:

 • Vegsaken/Jorskiftesaken
 • Renovasjonsavgift og flytting av containeren
 • Lifjellsamarbeid
 • Gapahuk
 • Mobilmast/mobildekning

Det har i 2018 blitt et litt annerledes år for styret mht saker, da Grimås Løypelag ble organisert, registrert i Brønnøysundregisteret, fikk eget styre, egne oppgaver og overtok løypekontoen.  Løypelaget og styret vil selvfølgelig samarbeide og Løypelaget har sine egen post på Hytteforeningens årsmøter for dialog og informasjon om aktivitet.

 

1.      VEGSAKEN/JORDSKIFTESAKEN

Styreleder var tilstede på Granvin Kulturhus da Jordskifteretten inviterte oppsittere og hytteeiere langs Gunningsdalsvegen for å høre ulike synspunkt for senere vurdering av om Jordskifteretten vil ta saken opp til behandling vedr. fordeling av utgiftene mellom fastboende og hytteeierne. Jordskifteretten hadde også befaring av Grunningsdalsvegen med et åpent møte for innspill på parkeringsplassen. Styreleder var også tilstede der.

Jordskifteretten gav i februar beskjed om at de ville behandle saken og at svar er forventet i slutten av mars.  Det vil da være 4 ukers ankefrist.

Resultatet tas opp på årsmøtet.

 

2.     RENOVEST

Containeren ble i januar fjernet fra parkeringsplassen og flyttet ned til Trongkleiv, ca. 9.km. – nede ved E 134. Begrunnelsen var 1) vegstandard og 2) Renovest sin framtidige strategi om kildesortering hos hytteabonnenter.  Hytteeierne fikk beskjed fra Renovest etter at containeren var flyttet.  Dette skjedde samtidig som gebyret ble økt med 55%.

Styret har sendt en klage til kommunen den 17.februar 2019 og bedt om et møte og dokumentasjon på selvkostprinsippet. Klagebrevet følger årsberetningen som vedlegg.
Flere hytteeiere har også sendt klager til kommunen og noen har holdt tilbake betaling. Saken har vært omtalt ved to oppslag i Varden den 25.februar og igjen 25.mars 2019, siden det ikke forelå noe svar fra kommunen, bare en ny  faktura med ytterligere 9% økning.

Det ble etter første oppslag i Varden plassert en ny container ca 2 km lenger nede, men det er ikke mottatt noen informasjon om denne. Kommunen v/rådmannen har etter siste henvendelse fra Varden, beklaget at vi ikke har fått svar og varslet at saken tas opp administrativt i kommunen 25.03.2019.  

Telemark Kommunerevisjon IKS har gjort en forvaltningsrevisjon av bl.a. om den lokale forskriften for renovasjon i Vest-Telemarkkommunene er i tråd med hjemmelsgrunnlaget. De konkluderer (Rapport mars 2019) med at Renovest IKS i hovudsak føljger reglane om sjølvkost, men Seljord har i rapportarbeidet ikke ønsket å dokumentere kommunens oversikt over selvkostprinsippet slik de øvrige kommunene har gjort.
Det vil selvfølgelig være viktig for styret i møte med kommunen å få dette dokumentert. 

 

3. LIFJELLSAMARBEID
Det har lenge vært snakket om et møte mellom ulike aktører fra alle sider av Lifjell og DNT Telemark for å se på hensiktsmessigheten av et tettere samarbeid når det gjelder både stier og skiløyper. Leder av Himingen hyttevel og Grimås Hytteforening hadde et møte med DNT  11.03.2019. Det ble bestemt å invitere til et sonderingsmøte 20.mai på Lifjellstua. Aktørene her er grunneiere, kommuner, hytteforeninger, løypelag og turlag.

Det er Grimås Løypelag som eventuelt vil være hovedaktøren fra hytteeierne på Grimås.

Dette kan bli et spennende prosjekt dersom vi får til en felles satsing med mål om enda bedre resultater for fjellfolket/turistene og forhåpentligvis også få mer ut av hytteforeningers og løypelags slunke pengekasser.  Står vi mange sammen vil det være enklere med sammen-hengende merking, felles kart m.v., men vi vil også kunne stå sterkere mht søknader om tilskudd, for eksempel til løypemaskin.

 

4.     GAPAHUK
Det er gjort flere forsøk på å samle (nok) folk som er villige til å ta et tak for en gapahuk i nærheten av parkeringen. Hytteforeningen har midler som kan brukes til et slik fellestiltak, men det ser ut til å være få som har lyst og mulighet til å ta litt ansvar og gjøre en dugnad, så disse planene er inntil videre skrinlagt.

 

5.      DUGNAD
Grimås Løypelag hadde ansvaret for årets dugnad  og styret deltok som vanlig.  
Det ble satt opp skilt, løyper ble markert og det ble klippet ned busker og kratt.

 

6.     FAMILIEARRANGEMENT

Den 25.08.2019ble det arrangertfamiliearrangement ved bålplassen i begynnelsen av «slalåmbakken». Det var 22 stor og små som deltok. Det var grilling, barnequiz og premier.

En veldig hyggelig ettermiddag med verdens vakreste utsikt.
Vi håper det kan bli et årlig arrangement.

 

 

7.     MOBILMAST/MOBILDEKNING

Styret undersøker og er i prosess om det er mulig for å få opp en mobilmast for å få bedre dekning på Grimås.  Dette er også viktig i et beredskapsperspektiv.

 

 7.   MEDLEMMER OG ØKONOMI
Det har ikke vært brukt noen midler til større tiltak, så økonomien i hytteforeningen er god, selv om antall medlemmer har gått ned.  Løypelaget disponerer nå løypekontoen og rapporterer til sitt årsmøte.

 

Styret oppfordrer hytteeiere til både å være medlemmer av hytteforening og å være aktive for å rekruttere nye medlemmer både til hytteforeningen og som sti- og løypebrukere, betale til løypekontoen.

Styret takker Løypelaget og alle andre bidragsytere som ulikt vis har bidratt i positiv retning for området vårt !

 

Skien, 26.mars 2019

Styret

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden