Styremøte 20.02.15

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte i Grimås hytteforening 20. februar 2015

 

Vi hadde styremøte på fredag siste helga i vinterferien på hytta til Anne Karin Andersen. Vi som var tilstede var: Anne Karin Andersen, Dag-Willy Mæland, Øystein Dale, Ronny Belaska, Julianne Dyrland, Magne Reinstaul og Dag Haraldsen.

 

 

SAK 1 MEDLEMSLISTE

 

Det har vært skifte av eiere på noen hytter i det siste slik at adresselista ajourføres. Magne har registrert nye eiere slik at lista kan ajourføres og legges ut på hjemmesiden.

Ansvar : Dag

 

 

SAK 2 MERKING AV LØYPER OG KARTTAVLER

 

Det er inngått avtale med to grunneieren. Statusrapport er skrevet og hale tilskuddsbeløpet (kr. 15.000) er utbetalt. Det er laget en karttavle 1x2 meter som settes opp på parkeringsplassen. Vi diskuterte hvor det var mest hensiktsmessig å sette den opp. Ved siden av dagens tavle er en synlig og god plassering. Riktignok kan det være mye snø her vinterstid, men vi satser på at det går bra.

I tillegg blir det laget 3 mindre karttavler, 0,9 x 0,9m. Disse bør monteres til våren.

Sjekk at alle grunneiere er kontaktet. Ansvar Anne Karin 

Ellers sa Magne seg villig til å merke av, eller lage liste over aktuelle stier i området vårt som ikke står på kartet.  Kanskje også steder  i stikryss, hvor det kan være aktuelt å sette opp retningsskilt. Da kan vi i styret jobbe videre med å tegne de inn og kanskje merke de i terrenget. Ansvar styret.

En fin rundtur er opp til Grimaren, videre mot Røysdalsnuten og tilbake om Tjorbu. Stien er lite brukt og vi synes at den kunne gps-registreres, avmerkes på kartet og merkes med røde T-er.

Ansvar Dag

 

 

SAK 3 DUGNAD

 

Styret foreslår en sommerdugnad lørdag 6.juni 2015.

Da kan det være aktuelt og ordne karttavler og merke stier. Kanskje Seljord turlag er villige til å være med på dette. Anne Karin tar kontakt.

I tillegg holder vi den vanlige høstdugnaden første helga i september som i år blir lørdag 5.september. Det legges ut info om dette på hjemmeside og facebook.

Ansvar Dag og Fred Olav

 

SAK 4 SKILØYPER OG LØYPEKJØRING

 

Traseen fra parkeringsplassen og ned til Grunningsdalen ble gått opp etter sist dugnad og det ble funnet en mulig trase. Det må i så fall ryddes og hogges i deler av traseen og det må graves i et kortere strekk.  Videre innover Grunningsdalen kan traseen følge kraftledningstraseen. Ved  Slåkja må elva krysses og sannsynlig løsning er en form for bro over de to elveløpene. Dette gir en flott mulighet for en rundløype som med et samarbeid med Gavlesjå og Slåkja løypelag kan gi hyppigere oppkjørte løyper.

Men dette er et større prosjekt som det må arbeides videre med. Seljord kommune bør også involveres i dette.

Ellers snakket vi om at det er behov for en ressursgruppe som kan arbeide med skiløper og sommerløyper for å avlaste styret.

 

Ellers tas det opp på årsmøtet at det er ønskelig at flest mulig er med på betaling til hytteforeningen og løypekjøring.

Ansvar Anne Karin

 

Når det gjelder scootertransport så kontakter vi Ivan for å høre med ham om hva han kan tenke seg av rutiner for scootertransport.

Ansvar Dag

Aktuelle tidspunkt for transport kan legges ut på hjemmeside, facebook og eventuelt i Bø blad og Vest-Telemark blad. Videre meddeles det Seljord Turlag

Dag Willy kan ordne annonsering.

 

 

SAK 5 SPONSORER

 

Dag Willy har kontaktet våre tidligere sponsorer som har sagt seg villige til å sponse oss i år også.

Dette er hyttestyret svært takknemlige for.

 

SAK 6 ÅRSMØTE

 

Dag lager et utkast til årsberetning som sendes på rundgang for innspill. Frode avslutter regnskapet.

Et spørsmål som kan tas på årsmøtet er hva folk forventer av løypekjøring.

Dag-Willy tar ansvar for rebus. Forslag om å avsette en time til rebus i år, før årsmøtet.

 

 

SAK 7 VEGLAGET

 

Det skal være et styremøte i veglaget i mars. Det ble tatt opp spørsmålet om hva vi kan forvente av brøyting og strøing? Øystein tar opp dette i veglaget. 

 

 

 

 

Dag Haraldsen, sekretær

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Dag Haraldsen | Svar 05.03.2015 09:42

Referat fra styremøte i Hytteforeningen 20.februar ligger nå under referater. Ellers kommer det snart info i forbindelse med årsmøte på påskeaften. Følg med..

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden