Årsmøte påska 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅSKA 2014

 

Påskeaften 19.april kl. 16.30

Påskequiz ble arrangert i de nære omgivelsene ved parkeringen. Det var lagt opp til mange poster med spørsmål for både liten og stor.  Det var god deltakelse.  Konkurransen var knivskarp og morsom med stort engasjement og belønningen til deltakerne var velfylte påskeegg J  Takk til dere som trofast står på for å samle oss til påskemoro !

 

 

Hyttemøte kl. 17.00 – veldig bra oppmøte og engasjement

 

Hytteforeningen teller pr.d.d. 64 medlemmer.

Tilstede fra styret var:
Anne Karin Andersen, Øystein Dale, Anne Britt Lie og Dag-Willy Mæland.  De øvrige var forhindret pga arbeid.  Dessuten deltok Julianne Dyrland fra valgkomiteen.

 

Leder Anne Karin Andersen ønsket velkommen og gav innledningsvis en orientering om styrets arbeid. Dette er det første året med vedtekter og det er godt for styret å ha et konkret mandat fra medlemmene.  Vi ser at det er behov for en liten justering for å få samkjørt årsrapportering og årsregnskap.  Det er et stor ønske å få mer innspill fra medlemmene for best mulig dialog.  Medlemmene ble oppfordret til å komme med sine synspunkter.

Orienterer styret godt nok og hvordan kan vi eventuelt gjøre det bedre ?

 

Medlemmene ble også invitert til å komme til styremøter for å ta opp saker de ønsker  å diskutere nærmere.

 

Tre saker ble spesielt debattert med stort engasjement

  1. Snøscooterløyver bl.a. i forbindelse med bygging
  2. Ilagt gebyr kr. 1000,- pga manglende oblat i bilen
  3. Hytteierenes reelle medvirkning i Veglaget

 

Konkret ble det fremmet forslag om at rapporteringen – årsberetning og regnskap samkjøres – dvs. at driftsåret er fra årsmøte til årsmøte – ikke kalenderår. Dette ble senere i årsmøtet enstemmig vedtatt og vedtektene endres på dette punktet.

 

Sakspapirene var på forhånd sendt ut til medlemmene på mail og dessuten lagt ut på hytteforeningens hjemmeside.  Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden, men et par stykker sa at de ikke hadde fått e-postmeldingen.

 
E-mailadresselistene skal kvalitetssikres.

 

 

Sak 1   ÅRSBERETNING

Anne Karin Andersen leste årsberetningen. Styrets arbeid har vesentlig dreid som om flg. arbeid dette året:

  • Representasjon fra Hyttestyret i Veglaget for Grunningsdalsvegen
  • Avstemning blant hytteeierene om scooterløyver.
  • Scootertransport
  • Samarbeid på Lifjellplatået om løypekjøring, samt  infotavler med kart
  • Dugnad
  • Hytteforeningens webside og facebook

 

Flere av sakene ble kommentert – bl.a. ble styret bedt om å se på muligheten om å bli fullverdig medlem av Veglaget.  Det ble også stilt spørsmål ved muligheten til å få flere enn to oblater dersom antallet biler i familien/-situasjonen tilsier behov for det.

Årsberetningen ble vedtatt.

 

 

Sak 2   ÅRSREGNSKAP

Kirsti (stand-in for kasserer Frode Pedersen) leste og kommentert regnskapet.

Økonomien til hytteforeningen er som følge av antall  medlemmer betydelig bedre.

Medlemsavgiften er kr. 200,- og 24 hytteeiere har også innbetalt kr. 200,- hver til løypekontoen.

Tilskudd til løypekjøring gjør også utslag på regnskapet, men dette blir ikke reelt fordi regnskapet er avsluttet 31.12. dvs før betaling til løyepkjøringen.

 

Tusen takk til åtte sponsorer som har bidratt med kr. 4.500 hver og slik gitt hytteforeningen muligheten til å få kjørt opp løyper mange flere ganger i løpet av vinteren enn tidligere år, til glede både for hyttefolk og fastboende.

 

Årsregnskapet ble vedtatt, med vedtak om at regnskapsåret skal følge driftsåret. Endringen gjøres i vedtektene.

 

 

Sak 3   VALG

Julianne Dyrland leste forslag fra valgkomiteen.

Iflg. vedteketene  skal minst 2 medlemmer være på valg hvert år. Disse  var på
valg :  Anne Karin Andersen, Fred Olav Svartdal og Anne Britt Lie.

 

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt

Styremedlem Anne Britt Lie som ikke ønsket gjenvalg, ble takket for innsatsen     

 

Styret for 2014/2015:

Leder Anne Karin Andersen         Valgt i 2012 – gjenvalg 2014

Kasserer Frode Pedersen               Valgt i 2011 – gjenvalgt i 2013

Sekretær Dag Einar Haraldsen       Nyvalgt 2014

Styremedlem Fred Olav Svartdal    Valgt i 2012 (sekretær) – gjenvalg 2014

Styremedlem  Øystein Dale            Valgt i 2011 – gjenvalgt i 2013

Styremedlem Dag-Willy Mæland   Valgt i 2011 – gjenvalgt i 2013

 

Valgkomite:

Julianne Dyrland og Ronny Belaska (gjenvalg 2014)

         

 

Sak 4  INNMELDTE SAKER OG AKTUELL INFO

Ingen innmeldte saker. 

 

 

HUSK DUGNAD 6.SEPTEMBER

Hytteforeningens dugnad er fast første lørdag i september. Nærmere info kommer, men kryss av i kalenderen nå.

 

 

Møtet slutt ca kl. 18.15.    

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden