Styremøte 29.03.13

REFERAT STYREMØTE

Sted : Hytta til Gunnvor og Fred O Svartdal
Tid : Fredag 29 mars klokken 15.00
Tilstede : Anne Karin Andersen, Frode Pedersen, Anne Britt P. Lie, Dag-Willy Mæland, Øystein Dale, Fred Olav Svartdal

Sak 1 : Planlegge årsmøtet.
Årsmøtet ble planlagt og arbeidsoppgaver fordelt.
Dag-Willy tok på seg oppgaven med å arrangere den årlige påske-quizen.
Ellers ble oppgavene mht gjennomgang av årsberetning, regnskap etc fordelt. 

Sak 2 : Veglaget.
Veglaget har gjort postivt vedtak om å ha en representant fra hyttestyret tilstede på møtene sine. Øystein Dale vil, om årsmøtet velger ham som representant, være tilstede på møtet i Veglaget senere i april.

Der vil han fremme forslag om at vegavgiften for neste år reduseres. Hytteforeningen mener at hytteeierene med dagens avgift betaler en uforholdsmessig stor del av veivedlikeholdet.

Hytteforeningens representant har uttalerett men ikke stemmerett i veglagets møter. 

Sak 3: Regnskap.
Frode la fram regnskapet for 2012.
Regnskapet ligger her

Sak 4: Løypekjøring
Det har blitt betalt inn forsvinnende lite til løypekontoen fra medlemmene i hytteforeningen (kun 4 stk).

Det er uklart om dette skyldes at medlemmene ikke er interessert i at løypene blir kjørt opp eller at markedsføringen av løypekontoen er for dårlig. Styret tror at det siste er tilfelle men vil lufte dette på årsmøtet.

Dag Willy fremmet forslag om å kjøre opp løype inn mot Slåkja og over til Hjartdal.

Vi tror dette er et flott løypealternativ for hyttefeltet, spesielt når det er uvær oppe på fjellet.

Øystein har søkt kommunen om et tilskudd på kr 15000 til løypekjøring. I forbindelse med søknaden har han også laget et budsjett for løypekjøringen og vedlagt dette søknaden. 

Eventuelt :
Seljord blir fra 2014 en av prøvekommunene for nye regler i forbindelse med tildeling av scooterløyve.

I de nye reglene er det mye opp til grunneier om de som søker skal få løyve eller ikke. For grunneier er dette det samme, så han har bedt hyttestyret om en uttalelse.

Hyttestyret er noe delt i synet men flertallet er for å råde grunneier til å ha en meget restriktiv holdning til scooterløyver.

Flertallet i hyttestyret er bekymret om bruken vil skli ut slik at løyvene misbrukes.

En mulig måte å organisere nytte og handikapkjøringen på, er også om èn person blir satt til denne jobben.

Ivan Mogen tar i dag på seg en god del nyttekjøring for hytteeierene i området og dette synes hyttestyret fungerer fint.

Det var enighet i styret om at vi siden vi representerer hytteeierne, skulle lufte spørsmålet på årsmøtet.

Det ble gjort oppmerksom på at det har vært flere hytteinnbrudd i området vårt. Det har visstnok vært et raid også andre steder i kommunen og man ser ikke bort fra at det kan være snakk om organiserte gjenger.

Tiltak for å prøve å forhindre ble diskutert, bl.a. kamera ved bommen.

Det ble og foreslått at alle i styret skulle få tilgang med brukernavn og passord til hytteforeningens web-side for å feks kunne gå inn og legge inn bilder.
Øystein ordner dette.

Fred Olav Svartdal, sekretær

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden