Styremøte 07.09.12

REFERAT FRA STYREMØTE 7.SEPTEMBER 2012

Fredag 7.september 2012 kl. 19.00 – 21:00 Grimås.


Tilstede:

  • Leder Anne Karin Andersen
  • Sekretær Fred Olav Svartdal(fra kl. 14)
  • Styremedlem Anne Brit Lie
  • Styremedlem Øystein Dale
  • Styremedlem Dag-Willy Mæland

SAK 1, Brevet fra veilaget.

Veglaget har satt som betingelse at alle som sogner til vegen må organisere seg i hytteforeningen for at hytteforeningen skal få ha en representant i veglaget.

Det ble derfor bestemt på styremøtet at alle som sogner til vegen skal tilbys medlemskap.

Før vi kan tilby alle medlemskap må vi ha egne vedtekter for hytteforeningen. Anne Karin Andersen har sett på vedtektene til Himingen Hytteforening og Lognvik Hytteforening og vil basert på dette lage et utkast til vedtekter for Grimås hytteforening og sende dette på høring til styremedlemmene.

Oppgave: Utarbeide forslag til vedtekter for Grimås Hytteforening , Ansvar: Anne Karin Andersen

Oppgave: Skaffe til veie adresseliste for alle som sogner til veien, Ansvar: Øystein Dale

Det skal deretter sendes ut invitasjon til alle som sogner til veien om å bli medlemmer i Grimås hytteforening. Invitasjonen skal foruten giroblankett også vedlegges Hytteforeningens vedtekter. I invitasjonen skal det vektlegges at et viktig argument for å bli medlem er å sikre representant fra hytteforeningen i veglaget.

Oppgave: Formulere og sende ut invitasjon m giro og vedtekter, Ansvar: Fred O Svartdal

Sak 2, Valg av representant til veglaget

Øystein Dale sa seg villig til å være hytteforeningens representant i veglaget og ble enstemmig valgt.

Sak 3, Dugnaden.

Styret satte opp en prioriteringsliste over arbeidsoppgaver til dugnaden på lørdag 8 september.

  1. Lage scooterbru over bekken ved «Setra»
  2. Merking og rydding av sti fra «Setra» , bort over brua og opp forbi Holmavatnet og frem til hovedløypa til Hollane.
  3. Bære opp benk til utsiktspunkt på turløypa til Hollane.
  4. Legge småbekker i rør i scooterløypa.
  5. Rydde buskas i slalombakken.

(I skrivende stund kan vi se tilbake på en vellykket dugnad med godt oppmøte der punkt 1,2 og 3 ble gjennomført med svært godt resultat)

Sak 4, Eventuelt:

Det ble besluttet å kontakte Magne Reinstaul for å spørre om hytteforeningen kunne bruke av haugen med tømmer på parkeringsplassen til å montere opp en gapahuk for bruk på årsmøter og lignende. Denne tømmerhaugen er opprinnelig stokkene til en tømmerhytte som ble planlagt satt opp men som etter alt og dømme aldri blir montert. Nå er store deler av tømmeret ødelagt av råte.

Oppgave: Kontakte Magne ang tømmeret, Ansvar: Anne Karin Andersen

 

Stathelle mandag 10 september 2012
Fred Olav Svartdal, sekretær

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden