Årsberetning 2019

Grimås Hytteforening
www.grimashytteforening.com
Følg GRIMÅS HYTTEFORENING OG GRIMÅS LØYPELAG på FACEBOOK

Årsberetning - Grimås hytteforening 2019

Styret har i 2019 bestått av følgende personer:
Leder Anne Karin Andersen
Kasserer Atle Rui
Sekretær Julianne Dyrland – repr til Veglagets årsmøter
Styremedlem Fred Olav Svartdal
Styremedlem Morten Valle Pedersen
Styremedlem Ina Seljestad Flaatin
Vara Ronny Belaska

Valgkomite:
Bente Nilsen (leder) og Helge Siljan

Hytteforeningen har 30 betalende medlemmer i 2019.

I året som har gått har styret hatt følgende aktiviteter:
Årsmøte i hytteforeningen på påskeaften 2019 med quiz
Det har vært 4 styremøter : 11.juni og 13.sep. 2019, 23.jan. og 12.mars 2020
Deltagelse på Veglagets årsmøte 30.mars 2020.
Grimås Løypelag har deltatt i utredningen om Lifjellsamarbeidet.

Veglaget anket avgjørelsen fra Nedre Telemark jordskifterett av 14.mars 2019; Fastsetting av vedlikeholdsandeler etter veglov § 54 tredje ledd for Grunningsdalvegen.
Det er berammet møte i Agder Lagmannsrett 16.juni 2020 i forbindelse med ankesaken. Siden hytteforeningen ikke er part i saken, har vi ikke engasjert oss spesielt med unntak av å sette oss inn i saken og bidratt med litt koordinering.

Gapahukprosjektet er inntil videre lagt på is da interessen for noe dugnadsarbeid i forbindelse med dette, har vært minimal.

Styret har arbeidet med følgende saker:

- Lifjellsamarbeidet
- Renovasjonsaken
- Turtipsbrosjyre

Lifjellsamarbeidet
Det er tatt initativ til et samarbeid på tvers av Lifjell og et interimsstyre ble nedsatt. Fra Grimåssiden har Dag-Willy Mæland deltatt. Interimstyret har utarbeidet et utkast til Handlingsplan som før jul 2019 ble sendt ut på høring til berørte parter og organisasjoner. Det er mange som kan ha interesse av tanker og planer for videre utvikling av løype-nettet (både sommer og vinter) og turisttrafikken på hele Lifjellplatået.

Formålet med Lifjellsamarbeidet er (fase 1) å formalisere samarbeidet om løypekjøring. For å få til dette trengs først og fremst en oversikt fra de enkelte områdene Slåka, Gavlesjå, Bø/Jønnebu og Grimås. Styret gav uttale til høringsutkastet og berømmet jobben som er gjort. Det er et godt utgangspunkt for videre arbeid. Både planutkastet og høringsuttalelsen ligger på nettsiden vår.

Renovasjonssaken
Vi har ikke kommet noen vei videre med denne saken. Kontainer er flyttet på nedsiden av krysset og vi betaler kr 900 x 3= kr 2.700 for denne tjenesten. Å gå til Sivilombudsmannen er diskutert, men skrinlagt bl.a. med tanke på arbeidsmengde og utsiktene til å nå fram.
Nytilsatt prosjektleder for hytterenovasjon i Renovest har kontaktet hytteforeningen for dialog. Han deltok i vårt styremøte 12.mars 2020. Det var hele 50 svar fra Grimås på spørreundersøkelsen fra Renovest.

Styret tok spesielt opp
1) Viktigheten med differensiering av gebyret mellom hytter og fastboende
2) Problemet med små hytter og mange sorteringsbokser, særlig lengre oppbevaring av matavfall på hyttene

Konklusjon:
Planarbeidet går som vedtatt. Dårlig tilbud i dag på kildesortering derfor investerer Renovest 36 mill.kr. over 3 år - 5 % økning pr år i økt avgift. Kontaineren «vår» forsvinner etter hvert og Trongkleiv er av de første miljøstasjonene som blir oppgradert. Får SMS-beskjed. På sikt håper de at avgiften skal gå ned. Vi betaler for ordningen, ikke for tjenesten. Liten andel søppel fra Grimås – 5 tonn pr år - ca 80 kg pr hytte.

Turtipsbrosjyre
Styret har laget en brosjyre med turtips i vårt område. Den er lagt ut på nettsiden vår og slått opp på informasjonstavla på parkeringsplassen.


Grimås løypelag og scooteren
Løypelaget har kjøpt scooteren av Øystein Dale. Dag-Willy Mæland og Borgar Steinhaug har påtatt seg løypekjøringa framover. Se informasjon på facebooksiden.

Vurdering økonomi
Det har ikke vært brukt midler til større tiltak, så økonomien i hytteforeningen er god, selv om antallet på medlemmer har gått ned.
Saldo på hyttekontoen er ca 50 000 kroner.

 

Anne Karin Andersen                Julianne Dyrland 

Leder                                       Sekretær

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden