Årsmøte påska 2012

Referat fra årsmøtet i Grimås hytteforening påska 2012.

Skirennet ble pga snømangel omgjort til en natursti-konkurranse i de nære omgivelsene ved parkeringen. De ansvarlige hadde med flid og hjelp av sine kunsteriske hjelpere, laget 13 poster.  Både barn og voksne deltok med stort engasjement, og alle ble belønnet med påske-egg og andre gevinster 🙂. Hyttemøtet ble avviklet som vanlig kl 17.00 på parkeringsplassen. 30 personer deltok.

SAK 1   Økonomi hytteforeningen, herunder løypekjøring. 
Øystein Dale og Frode Pedersen orienterte.
Driftskonto: kr. 5 344,26. Bare 19 hytteeiere har betalt.
Løypekonto: kr. 9 852,65.  Bare 8 har betalt. 
Vi har fått tilskudd fra Seljord kommune på kr. 4.000. 

Grunnet 2 år med lite snø, har det gitt oss lite driftsutgifter på løypeskuter. Vi har heller ikke hatt mulighet for å bestille tråkkemaskin fra Bø i påska. Vi håper på mer normale snømengder kommende år som vil gi økt aktivitet. Vi har i år også søkt om løypemidler fra Seljord kommune.
Hvis flere betaler kan vi redusere kontingent. Innbetaling: Det sendes ut giro.
Spare portoutgifter: Alle som har mailadresse ble oppfordret til å sende disse, slik at mest mulig av informasjon, referater m.v. kan sendes ut på mail.

SAK 2   Strøm
Anne Karin Andersen har jobbet videre med saken og sjekket ut interessen og kostnadene for det nedre hyttefeltet (over hengebrua). Ref. sak nr. 1 fra årsmøtet 2011.

Her er det 11 bebygde tomter, 2 ikke bebygd og 3 ledige. Nesten hele feltet – 9 av 11 var på forespørsel interessert i å få et kostnadsoverslag fra Vest-Telemark Kraftlag.  Det ble den 6.9.2011 sendt en forespørsel til VTK med kopi til grunneier.  27.3.2012 har vi pr. mail fått et overslag fra Torfinn Heggtveit, VTK. 

Fordi det er stor spredning på hyttene, må det settes opp to trafoer for å få dekket hele området.  For den nederste delen må det settes opp en trafo og prisen for dette anslås til
 - Høyspent kr. 450.000 (nettstasjon og høyspentkabel)  – 9 parter - kr. 50.000 pr. hytte + graving ca 900 m – anslått til 350,- pr. m kr. 315.000.
 - Lavspent kr. 220.000 – 9 parter – kr. 24.000 pr. hytte + graving.

Forutsatt lavspent anslagsvis 50-60.000 pr. hytte.  De interesserte avgjør om det er interessant å arbeide videre med dette. 

SAK 3   Dugnader 2012 – 8.september
Øystein Dale orienterte om fjorårets dugnad – hva som ble gjort. Bare 4 personer møtte, en ikke imponerende deltakelse siden det kun er en gang i året. Dugnaden har fått sin ”faste” lørdag – lørdagen før Dyrsku’n.   Dyrsku’n starter alltid den andre fredagen i september – dvs. at den i år er 14-16.september og dugnaden blir 8.september. 
Det kom ikke noe forslag om å endre på dette. Øystein snakket litt om hva som står for tur i år. Rydding av sti/løypetrase over Deilibekken, og over til vestre side av hyttefelt.
Kanskje også en form for møte-/sitte-/bålplass for bl.a. avvikling av årsmøtene og det ble oppfordret til å stille på dugnad til glede for fellesskapet. Det vil bli lagt ut info om dette på nettsiden.

SAK 4   Hjemmesiden vår og mailadresser
www.grimashytteforening.com
Øystein Dale har ansvar for denne, og han oppfordret alle til på sende bilder
(mail: grimaas@live.no), eller kontaktside på hjemmesiden. Man kan også
legge inn små kommentarer mv. fra hyttebesøkene, vær og føreforhold osv. Slik kan siden bli mer ”levende” og interessant.  

SAK 5   Valg
Forslag  ved  valgkomiteen Kjetil Langbach og Anne Karin Andersen ble lagt fram.
Det ble stilt spørsmål om hytteforeningen har noen vedtekter, men det var det ingen som kjente til. Det ble bestemt ikke å velge inn Røde Kors v/hytteansvarlig.

Nytt styre 2012
   1. Leder Anne Karin Andersen
   2. Kasserer Frode Pedersen
   3. Sekretær Fred Olav Svartdal
   4.  Styremedlem Anne Britt Lie
   5.  Styremedlem  Øystein Dale, løypekjøring  og hytteforenings hjemmeside
   6.  Styremedlem Dag-Willy Mæland
Kjetil Langbach vil bistå styret i saker der det kan være aktuelt med juridisk kompetanse.  

Valgkomitee:
Kjetil Langbach og Gunnar Nilsen.

SAK 6   Orientering fra grunneier – endring av veiavgiften
Øystein Dale hadde vært i dialog med grunneier Magne Reinstaul, som ikke hadde anledning til å møte, og orienterte om at årsavgiften for 2012 vil bli hevet til kr. 3.900,-. Dette er mer enn en dobling av avgiften. Grunnen til dette skal være betydelig opprustning av veien i den senere tid. Det ble hevdet at vi tidligere antakelig hadde betalt en kunstig lav avgift, og at veiavgiften nå kanskje er mer på linje med hyttefelt det er naturlig å sammenligne seg med andre steder. Avgiften betales pr feste/tomt og det spiller ingen rolle om det er oppført hytte der eller ikke. Det er veilaget, som består av grunneierene, som har bestemt dette.

Grimås Hytteforening har uttrykt ønske om å få ha en representant tilstede på møter i veilaget, men har fått opplyst av grunneier at det ifølge bruksordningen bare er eiere av landbruks-eiendommer som blir tatt opp som andelseiere i veilaget og som har møterett på veilagets årsmøter.
 -  Det ble stilt spørsmål om hvorvidt hytteforeningen har krav på en slik representasjon.
 -  Det var ønske om dialog med veilaget mht totalbudsjettet og andel som hytteeiere betaler, krav om innsyn. Forskjellen på fastboende og hytteeier synes liten.
 -  Det var ønske at hytteforeningen ser på hva andre tilsvarende hytteområder betaler.
 -  Det ble også tatt opp spørsmål om sikring av veien med mer autovern ved enkelte partier, særlig nå som det er hugget.
 -  Det var også noen spørsmål knyttet til at hyttefeltet nå tilhører et aksjeselskap og muligheten til å kjøpe ut festetomt til 40 x festeavgift. 

Referenter:
Øystein Dale, Fred Olav Svartdal og Anne Karin Andersen

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden