Referat årsmøte 2019

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2019

Påskeaften 20.april på parkeringsplassen, Grimås

Påskequiz ble arrangert ved parkeringsområdet kl. 16.00. Det var ca. 65 store og små som deltok.

Takk til Dag-Willy og Kristin med hjelpere som atter en gang laget og gjennomførte påskequiz!

Dette var siste året som de tok på seg oppgaven, så styret håper at det er noen andre som er villig til å påta seg denne oppgaven.
Ta kontakt med en i styret eller skriv deg inn på facebooksiden vår om du ønsker at det skal være et hyggelig familiearrangement på Grimås påskeaften 2020.

Det ble også servert solbærtoddy.

 

ÅRSMØTE

Tilstede fra styret var: Anne Karin Andersen, Ronny Belaska, Atle Rui, Fred Olav Svartdal, Julianne Dyrland og Bente Nilsen.

I tillegg valgkomiteen: Helge Siljan og Frode Pedersen.
Grunneier var tilstede v/Vemund Reinstaul.

Leder Anne Karin Andersen ønsket velkommen og fortalte at Eivind Reinstaul var død. Det var han som startet med hyttefeltet på Grimås. Han ble minnet med ett minutts stillhet.

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Valg av dirigent og referent:

Anne Karin Andersen ble valgt til møteleder og Bente Nilsen til referent.

 

Dagsorden

1. Årsberetning

2. Årsregnskap

3. Valg

4. Resultatet fra Jordskifteretten vedr. vegsaken

5. Annen informasjon:
    renovasjonssaken, løypelaget, gapahuk og mobilmast

Hytteforeningen teller pr. d.d. 39 betalende medlemmer.

De tilstedeværende (29) ble henstilt å sjekke om de stod på medlemslista i forbindelse med avstemming, samt sjekke mailadressene. Vi får fortsatt flere feilmeldinger ved utsendelser.

 

1. ÅRSBERETNING

Sekretæren, Bente Nilsen startet med å lese gjennom årsberetningen.

Årsberetningen var på forhånd sendt ut til medlemmene på mail til de som vi har mailadresse til. Det var også en påminning på hytteforeningens facebookside og årsmøtepapirene var lagt ut på hytteforeningens hjemmeside.

I tillegg har det vært skilt på parkeringsplassen.

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt med 2 små endringer;

1) antall medlemmer fra 37 til 39 etter opplysning fra regnskapsfører og 2) årstall i sak nr 6 – fra 2019 til 2018.

 

2. ÅRSREGNSKAP

Kasserer Atle Rui gikk gjennom regnskapet. Det var kommet inn 4500 kr. som skulle til løypelaget. Atle fører over summen.
Årsmøtet godkjenner enstemmig regnskapet.

 

3. VALG

Helge Siljan la fram forslag til styre for 2019/2020. Hele styret var på valg (ref. årsmøte 2018)

                            Navn:                                          Tlf.           mail

Leder:             Anne Karin Andersen                   480 75 963        margian@online.no

Kasserer:         Atle Rui                                      979 75 345        rui.atle@gmail.com

Sekretær:        Julianne Dyrland                         911 06 200        juli-dyr@online.no

Styremedlem:  Fred Olav Svartdal                      908 71 603         fsva@equinor.no

Styremedlem:  Ina Seljestad Flaatin (ny)            976 07 468         ina_seljestad@hotmail.com

Styremedlem:  Morten Valle Pettersen (ny)         995 76 008         mvp@mortenvp.no

 

Varamedlem - fast:

Ronny Belaska                                  906 73 523    rbelask@online.no

Valgkomite:    Bente Nilsen, leder     970 006 54    bente.nilsen@porsgrunn.kommune.no

                      Helge Siljan                901 313 36    helge@helgesiljan.no

 

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig valgt i

  • 1 år for de gjenvalgte (gjelder også vara) 
  • 2 år for de nye Ina Seljestad Flaatin og Morten Valle Pettersen.

I vedtektene våre § 3 står det at styret skal ha 6 medlemmer og ingenting om vara. Det er imidlertid veldig godt å ha, for det er ofte at noen ikke kan møte. 

Det var enighet om vara møter fast (får møteinnkalling til alle møter),
har uttalerett, men bare stemmerett når styret ikke er fulltalllig.

Det bør vurderes å gjøre en vedtektsendring på dette punktet.

Anne Karin Andersen takket for tilliten og ønsket de nye i styret velkommen.

 

4. JORDSKIFTERETTEN

Torbjørn Steinhaug orienterte om fra jordskifterettens avgjørelse. Fordelingen av vegavgiften blir gjort ut ifra 5 soner.
Driftskostnader til vegen

– inntekter fra bommen og andre inntekter
= netto kostnader som skal fordeles mellom fastboende og hytteeiere.

Avgjørelsen fra jordskifteretten ble at utgiftene skal fordeles slik: 

36% på de fastboende og 64% på hytteeierne.
Ut ifra det blir fordelingen 1,24% av 64% som hver hytteeier skal betale.

Dette vil bli forskjellige beløp fra det ene til det andre året basert på regnskapstall. Dersom en tar utgangspunkt i fjorårets regnskap vil hytteeierne betale noe mindre enn de har gjort til nå.

Ankefristen er 10.05.2019.  Hytteforeningen er ikke en juridisk part i denne saken, så det er opp til den enkelte hytteeier om en vil anke.

Julianne Dyrland som er hytteforeningens representant og var tilstede på Veglagets årsmøte, refererte kort fra dette og hun fikk ikke noen opplysninger om grunneierne vil anke eller ikke. De hadde et eget møte vedr. jordskiftesaken før selve årsmøtet.

Det kom kommentar fra et medlem om avgjørelsen Jordskifteretten hadde gjort om at alle hytteeierne skulle være med å dekke regning til Jordskifteretten på behandlingen av saken, kr. 450,50 pr hytte.

5. ANNEN INFORMASJON

A)  RENOVEST

Renovest har plassert en erstatningscontainer rett etter kraftverket nede på Grunningsdalsvegen, men de anbefaler likevel hytteeierne å kildesortere og levere på Trongkleiv.

Hytteeierne mener at når de betaler like mye som fastboende for renovasjonen, må de kunne kreve å få tilbake containeren på parkeringsplassen.  Det kom forslag fra Helge Siljan om å sende en  felles klage på vegne av årsmøtet til Seljord kommune v/ordføreren med kopi til avisa. Det ble også presisert viktigheten av å slå seg sammen med andre hytteforeninger i andre kommuner for å stå sterkere sammen.

Enkeltmedlemmer oppfordres i tillegg til å sende egne klager.

Dette ble vedtatt.

B)  LØYPELAGET INFORMERER.

Leder av Grimås Løypelag Dag-Willy Mæland orienterte.
Løypelaget har gjennom hele vinteren kjørt opp løyper innover Grunningsdalen, ei sløyfe inn fra «slalombakken» samt løypa oppe på fjellet inn til Hollane. De har gjort en veldig bra jobb!
Neste mål er å lage en merket sommerløype inn til Hollane.

C)  GAPAHUK

Det er fortsatt ønske om en gapahuk. De som er interessert tar kontakt med Julianne Dyrland.

D)  MOBILMAST

Det er ønske om en mobilmast for å få bedre dekning av mobilbruk.Det er også viktig i forhold til beredskap.  Fred Olav Svartdal og Atle Rui er satt på saken.

  

Bente Nilsen

Sekretær

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 14:27

Hei.Minner om dugnad 3.09.16 med oppmøte på parkeringen kl 10.00
Løpende hendelser på Grimås kan også ses på Facebook siden til Grimås hytteforening. Styret

...
17.03 | 12:50

Hei
Vi er nye eiere av Grunningdalsveien 688.
Finnes det oblater for vegavgiften?. Selvfølgelig ønsker vi å være medlemmer av hytteforeningen.

...
17.03 | 09:52

Det vet ikke jeg noe om, men ikke på dette tusentallet tror jeg. Vi kan ta det opp på årsmøtet påskeaften. Det er sikkert noen som vet

...
28.02 | 01:05

Hei, når ble brua over juvet oppgradert?

...
Du liker denne siden